Omgaan met pijn

Bijna alle vrouwen geven aan pijn te ervaren tijdens de bevalling. De mate van pijnervaring zal bij elke vrouw anders zijn. Naarmate de bevalling vordert dal de pijn toenemen.
Tijdens de bevalling worden er lichaamseigen stof (endorfines) aangemaakt die je helpen te ontspannen en met de pijn om te gaan tijdens het ontsluitingsproces. Ook de aangeleerde ademhalings- en ontspanningsoefeningen kunnen helpen om te gaan met de pijn.

Onder invloed van media en ervaringen van anderen lijken vrouwen angstiger voor de bevalling en niet meer te geloven in een natuurlijke zwangerschap en geboorte. Angst moet plaatmaken voor vertrouween in een normaal verloop van de zwangerschap, geboorte en kraamtijd, Daarom is de campagne krachtige verhalen gelanceerd. Aan de hand van ervaringsverhalen en informatie over het natuurlijke verloop willen het vertrouwen hierin van vrouwen (en hun partners) versterken. Lees deze verhalen op de site: http://deverloskundige.nl/krachtigeverhalen 

Toch kan het voorkomen dat de pijn ondraaglijk wordt, bijv. door uitputting, angst of andere belemmerende factoren. Sommige vrouwen maken gebruik van de geboorte-TENS, accupunctuur of een ander methode.
Een effectieve pijnbestrijdingsmethode (bij rugweeën) is het geven van steriele waterinjecties. Alle verloskundigen in onze praktijk zijn bekwaam in het geven van deze vorm van pijnbestrijding. Klik hier voor meer informatie.

Wanneer dit niet afdoende is dan is het altijd mogelijk om naar het ziekenhuis te gaan en meer adequate pijnstilling te organiseren.

Voor pijnbestrijding met medicatie moet de bevalling wel altijd in het ziekenhuis plaatsvinden. De reden hiervoor is dat je hartslag, bloeddruk en ademhaling moeten worden gecontroleerd en ook de conditie van je kindje moet continue bewaakt worden dmv een CTG.

De volgende pijn-behandelingen kunnen in beide ziekenhuizen plaatsvinden:
 
  • ruggenprik ( epidurale analgesie)
  • pompje met remifentanil
 
De folder welke je bij de controle van 27 weken van je verloskundige krijgt uitgereikt geeft hier goede informatie over. Hoe ga je om met pijn?
 
Meer informatie over dit onderwerp is er te vinden op www.bevallingspijn.nl