De eerste kraamweek

Diverse gezichten aan je kraambed:

Tijdens de kraamtijd krijg je behalve kraamvisite ook bezoek van de nodige professionele hulpverleners. De verloskundigen van ‘t Klaverblad, je kraamverzorgende, soms je huisarts, de wijkverpleegkundige en -als er sprake is van een complicatie- de gynaecoloog en/of kinderarts. Wat ze doen lees je hieronder.

Verloskundige
De eerste 10 dagen na de bevalling hebben wij de medische verantwoordelijkheid over jou en je baby. We controleren regelmatig jullie gezondheid en geven je waar nodig advies.
Daarvoor komen we een aantal keren bij je thuis. Hoe vaak is afhankelijk van de conditie van moeder en kind. Vaak betekent dit een visite in de ochtend tussen 9.00-13.00 uur, of 's middags na 15.00 uur. We kunnen geen vaste tijd afspreken i.v.m. de onvoorspelbaarheid van onze diensten.

We proberen het zo te plannen, dat jij de verloskundige die jouw bevalling heeft begeleid ook terugziet in het kraambed. Dit geeft jou en je partner de kans om vragen te stellen over de bevalling en geeft ons de mogelijkheid om eventueel verheldering te geven.
Nog belangrijker is het vaak om even een moment samen te hebben: om de soms heftige, maar ook zeer bijzondere dag te kunnen herbeleven.

Indien je niet onder onze begeleiding bent bevallen, maar onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog, dan vinden wij het fijn als je ons belt (op het 06-nummer) als je thuis gekomen bent. De dag na je thuiskomst, komen wij dan langs voor de kraambedcontrole.
Mocht jullie baby in het ziekenhuis liggen, dan bellen we uiteraard even om af te spreken wanneer je thuis bent.

Kraamverzorgende
De kraamverzorgster blijft de eerste uren na de bevalling bij jullie om jullie op weg te helpen en medische controles te doen. Ook tijdens de eerste week zal zij een aantal uren per dag bij het gezin in huis zijn. Ze houdt jouw gezondheid in de gaten, controleert je temperatuur, pols en baarmoederstand, bekijkt je hechtingen en houdt het bloedverlies in de gaten. Je baby kan ook van haar deskundigheid op aan. Ze controleert temperatuur, huidskleur, navelstompje, gewicht, en het drinkgedrag. Ook het aantal natte luiers en de ontlasting wordt bekeken. Je kraamverzorgende helpt je verder bij de verzorging, het baden en begeleidt je bij het voeden. Vertrouwt ze iets niet, dan wordt de verloskundige hierover ingelicht.

Daarnaast heeft ze ook een aantal beperkte huishoudelijke taken. In de zwangerschap neemt het kraamcentrum telefonisch of persoonlijk contact op om een aantal zaken te bespreken, waaronder het takenpakket en het aantal uren wat geïndiceerd zal worden in de kraamweek. Om medische redenen kan er aanleiding zijn om het aantal uren uit te breiden gedurende de kraamweek. Alleen de verloskundige heeft daarvoor de bevoegdheid om die uren toe te zeggen.

Huisarts
Na de bevalling ontvang je van ons (of van de verpleegkundige uit het ziekenhuis) een bevallingsverslag voor de huisarts. Dit verslag dient zo snel mogelijk (uiterlijk 3 dagen na de bevalling) bij de huisarts te worden afgegeven. Sommige huisartsen maken gebruik van “zorgmail”, in dat geval wordt het bevallingsverslag via deze beveiligde mail verstuurd.
Een aantal huisartsen kiest tijdens de kraamperiode voor een huisbezoek, anderen leggen telefonisch contact of sturen een kaartje. Bij problemen is er zonodig overleg tussen verloskundige en huisarts.

Wijkverpleegkundige
Tussen de vierde en achtste dag krijg je bezoek van de wijkverpleegkundige (zij wordt automatisch op de hoogte gebracht van de geboorte van jullie kindje) voor het bekende hielprikje. Ze neemt bloed af dat wordt gecontroleerd op een aantal zeldzame ziektes. www.rivm.nl/hielprik Daarnaast neemt ze ook een gehoortest af bij je baby.
Na twee weken komt de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau / Ouder & Kindzorg langs voor het intakegesprek. Het consultatiebureau neemt de babyzorg vanaf dit moment over.

Gynaecoloog en kinderarts
Als we in de kraamweek complicaties bij jou of je kindje ontdekken overleggen we met een gynaecoloog of kinderarts. Afhankelijk van het probleem kan er opname in het ziekenhuis volgen van jou of je baby.