Regelzaken in de kraamtijd

Geboorteaangifte
Van iedere geboorte op Nederlands grondgebied moet aangifte worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Als het kind in het ziekenhuis is geboren, moet de geboorteaangifte dus gedaan worden in de plaats waar het ziekenhuis gevestigd is. Het aangeven van een geboorte is gratis. Er  dient uiterlijk binnen drie werkdagen na de dag van de geboorte te worden aangegeven. Het weekend en erkende feestdagen vallen daar niet onder.

Voor de aangifte is nodig:
  • voor gehuwden: het trouwboekje
  • voor ongehuwden: eventueel het afschrift van de akte dat het kind erkend is door de partner
  • legitimatiebewijs van degene die aangifte doet
  • naam en adres van de moeder
  • naam en adres van de baby (Let erop dat de betreffende ambtenaar de naam van de baby juist heeft gespeld. Een aangegeven naam kan niet zomaar gewijzigd worden)
  • tijdstip en adres van de geboorte
 
Van de geboorte wordt een elektronisch bericht gestuurd door de ambtenaar van de burgerlijke stand aan:
  • de gemeente waar de baby zal wonen
  • de Provinciale Entadministratie
  • de Sociale Verzekeringsbank
  • de Belastingdienst

Verzekering
Je kindje moet, telefonisch of schriftelijk, worden aangemeld bij de ziektekostenverzekeraar.

Geboortekaartjes
Tip: laat altijd het rustuur op het kaartje vermelden en vraag mensen altijd eerst te bellen voor visite.