En verder...

Anti–D- immunoglobulinen
Het is wenselijk om na een miskraam anti-D-immunoglobulinen toe te dienen aan vrouwen met een rhesus-negatieve bloedgroep. Op deze manier kan het ontstaan van rhesus-antistoffen worden voorkomen. Deze kunnen in een volgende zwangerschap problemen veroorzaken. Als bij echoscopisch onderzoek is aangetoond dat er geen vruchtje is aangelegd, of het vruchtje in een zeer vroeg stadium is afgestorven (voor 10 weken), dan kan worden afgezien van het geven van anti-D. Het bepalen van een bloedgroep/ rhesusfactor kan, indien onbekend, daarom nodig zijn.

Lichamelijk herstel
Het lichamelijke herstel na een spontane miskraam (of curettage) is meestal vlot. Gedurende één tot twee weken is er nog wat bloedverlies en bruine afscheiding. De menstruatie komt na ongeveer zes weken op gang. Maar dit kan ook een paar weken eerder of later zijn.
Het weer opnieuw zwanger worden is vanuit lichamelijk oogpunt, geen probleem.
Uit onderzoek blijkt dat de helft van de vrouwen na een miskraam binnen vier maanden weer zwanger is.

Emotioneel herstel
Sommige vrouwen (en hun partners) maken na een miskraam een psychisch moeilijke tijd door. De miskraam zelf kan veel onzekere gevoelens en spanning opgeroepen hebben en betekende een streep door de toekomst met alle plannen en fantasieën over het verwachtte kind. Dat de zwangerschap vanaf het begin niet in orde was en de miskraam dus een natuurlijke oplossing, is voor sommigen een troost. Verdriet, schuldgevoelens, ongeloof, boosheid en een gevoel van leegte of falen van eigen lichaam zijn veel voorkomende emoties. De gedachte dat zwanger worden in ieder geval mogelijk is gebleken, kan een steun zijn.

De verwerking van een miskraam varieert individueel. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Het is moeilijk aan te geven hoe lang dit proces duurt. Sommige mensen doen er enkele maanden tot een half jaar over; bij anderen duurt het langer, soms meer dan een jaar. Verschillen in beleving of snelheid van verwerken kunnen tussen de vrouw en haar partner druk op de relatie geven. Het is verstandig erover te praten, zowel met elkaar als met anderen (evt. lotgenoten). Wanneer andere kinderen uit het gezin op de hoogte waren van de zwangerschap, is het meestal goed om openlijk en op een eenvoudige manier over de miskraam te praten.

Na een miskraam opnieuw zwanger zijn, geeft vaak gemengde gevoelens. Enerzijds blijdschap en anderzijds bange, onzekere gevoelens. Deze gevoelens zijn heel normaal. 

Kunt u een volgende miskraam voorkomen?
Als u opnieuw zwanger wilt worden, is het verstandig zo gezond mogelijk te leven. Dat betekent gezond en gevarieerd eten, niet overmatig drinken, niet roken en geen medicijnen innemen zonder overleg. Een miskraam met zekerheid voorkomen is echter niet mogelijk, ook als u zich aan deze regels houdt.

De kans op een miskraam neemt toe met de leeftijd. Voor vrouwen jonger dan 35 is de kans op miskraam 1 op 10. Tussen de 35 en 40 is de kans 1 op 5 à 6. Tussen de 40 en 45 neemt dit toe tot 1 op 3 en boven de 45 eindigt de helft van de zwangerschappen in een miskraam.
Vrouwen die eenmaal een miskraam hebben meegemaakt, hebben mogelijk een licht verhoogde kans op een nieuwe miskraam de volgende keer, maar nog steeds is de kans dat de zwangerschap wel goed afloopt, het grootst.

In 3% van alle gevallen van miskraam blijkt na onderzoek er toch sprake te zijn van een erfelijke afwijking. Zowel man als vrouw zijn beiden drager van een gebalanceerde chromosoomafwijking. Zelf hebben zij daar geen last of uiterlijke kenmerken van. Wanneer een vrouw 2 miskramen heeft gehad, bestaat daarom de mogelijkheid om via bloedonderzoek bij beide partners dit te onderzoeken. Wanneer na onderzoek blijkt dat dit het geval is, dan wil dat nog niet zeggen dat er een behandeling is. De mate van erfelijkheid geeft alleen meer zicht op de kans op hernieuwde miskraam of op een gezond kind of een kind die ook drager is.

Tip: aan elke vrouw die (opnieuw) zwanger wil worden, wordt geadviseerd om dagelijks een tablet foliumzuur 0,4 mg te gebruiken t/m de 10e week van de zwangerschap. Foliumzuur vermindert de kans op sluitingsdefecten (o.a. een open ruggetje) bij een baby.


miskraam                                                               
www.lieveengeltjes.nl
http://www.troost.nl