Kwaliteit en samenwerking

Al onze verloskundigen staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV. Ook zijn alle bij ons werkzame verloskundigen BIG-geregistreerd. Dit betekent dat we werken volgens wetenschappelijke onderbouwde protocollen. Daarnaast nemen wij deel aan cursussen, symposia en trainingen om onze kennis en vaardigheden te behouden en uit te breiden.
Door middel van cliënten enquêtes en onderlinge besprekingen evalueren wij ons werk om, waar wenselijk, de zorg te verbeteren.

Samenwerking
Om de samenwerking in de verloskundige zorgketen te bevorderen zijn wij lid van de Verloskundige Coöperatie Zwolle e.o. ( het Verloskundigen Plein). Het Verloskundigen Plein is een toonaangevend collectief van verloskundigen in en rondom Zwolle. De leden werken samen met alle zorgprofessionals in de geboortezorg voor een optimale zorgverlening aan de zwangere. Daarbij staan de wensen , zoals keuzevrijheid, persoonlijke begeleiding en kwaliteit, van de cliënt centraal.
www.verloskundigenplein.nl
 
Daarnaast zijn wij lid van het verloskundig samenwerkingsverband Zwolle e.o. en het verloskundig samenwerkingsverband Harderwijk, waar wij in beide VSV’s een actieve rol vervullen.
http://www.vsvzwolle.nl

Deelname onderzoek
Onze praktijk neemt regelmatig deel aan onderzoeken. Wij vinden het belangrijk dat de zorg in ontwikkeling blijft zodat de kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd en waar nodig wordt verbeterd.