Visie en uitgangspunten

Wij begeleiden vrouwen en hun partners in alle facetten van de vruchtbare jaren, zowel voor,
tijdens als na de zwangerschap en bevalling. Wij bieden een luisterend oor en besteden veel
tijd en aandacht aan het nieuwe leven voor jou en je partner. Wij kennen jou, weten wat er speelt, nemen je serieus en gaan in op specifieke wensen. Wij willen graag dat elke vrouw zich vertrouwd bij ons voelt.

We plannen voldoende tijd bij een zwangerschapswens om voorlichting te geven en vragen te beantwoorden. Daarnaast maken we, indien nodig, een vroege echo om het intact zijn van de zwangerschap te controleren. Tijdens de zwangerschapscontroles nemen we tijd om je voor te lichten over mogelijke onderzoeken naar aangeboren afwijkingen, (borst)voeding, verwachtingen van de bevalling, we bespreken indien gewenst een geboorteplan en de mogelijkheden van pijnstilling. Ook wanneer er, onverhoopt sprake blijkt te zijn van een miskraam of andere problemen, bieden wij de begeleiding die daarbij past.

Onze uitgangspunten:
  • Wij bieden onze cliënten vrijheid binnen veilige medische grenzen.
  • Wij respecteren de waarden en normen van de cliënt.
  • Wij hebben ook aandacht voor seksuele problemen, relatieproblemen, maatschappelijke problemen en onzekerheid van de cliënt. Zo nodig verwijzen wij cliënten door naar specialisten op deze gebieden.
  • Wij staan open voor vrouwen die na hun bevalling problemen hebben die zij niet met iemand anders durven te bespreken.
  • Wij laten vrouwen daar bevallen wij zij zich op hun gemak voelen.
  • Wij laten vrouwen bewust nadenken waarom zij flesvoeding geven en geen borstvoeding.
  • Wij vinden dat vrouwen en hun partner ook een eigen verantwoordelijkheid hebben in de voorbereiding op hun bevalling.
  • Wij zetten ons in voor een sterke eerstelijns verloskunde. Fysiologie (alles wat normaal verloopt) is ons aandachtsgebied. We overleggen met gynaecologen en andere eerstelijns zorgverleners over protocollen binnen een verloskundig samenwerkingsverband. 

Wij zijn vooruitstrevend en spelen een actieve rol in ontwikkelingen binnen onze beroepsgroep.